top of page

TERUGBETALINGS- EN RETOURNERINGSBELEID

Ons terugbetalings- en retourbeleid geldt voor 30 dagen. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen wij u geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Om uw retourzending te voltooien, hebben wij een ontvangstbewijs of een bewijs van aankoop nodig.

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts gedeeltelijke restitutie wordt verleend:

  • Elk artikel dat niet in zijn oorspronkelijke staat verkeert, beschadigd is of onderdelen mist om redenen die niet aan onze fout te wijten zijn.

  • Elk artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd

Restituties

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling/creditering.

Als u wordt goedgekeurd, wordt uw terugbetaling/creditnota verwerkt.

Uitverkoop artikelen

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald. Uitverkoopartikelen kunnen niet worden terugbetaald.

Geschenken

Als het artikel bij aankoop als cadeau is aangemerkt en rechtstreeks naar u is verzonden, ontvangt u een tegoedbon voor de waarde van uw retourzending. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, wordt er een cadeaubon naar je opgestuurd

Heb je hulp nodig?

Neem contact met ons op voor vragen met betrekking tot terugbetalingen en retourzendingen. 

Levering

De levering van artikelen worden enkel 

geleverd in goede staat met verpakking.

Leveringen kunnen zowel door Great Home B.V. als door dealer zelf verzorgd worden. Indien er geen speciale afspraken worden gemaakt zoals levering door externe transport aanbieders.

Great Home levert met eigen middel binnen een straal van 200km.  Verder dan deze straal word verzonden door extern transport met bijkomende kosten voor dealer zelf. Dealer kan zlef transport regelen mits deze is overlegd.

Levertijd

Er is geen specifieke levertijd op bestelde artikelen mits het niet anders is afgesproken. 

Bestelde artikelen uit voorraad kunnen per direct door dealer afgehaald worden vanuit magazijn.

De levertijd van een bestelde artikel wijkt af van de voorraad status. Hiervoor moet er contact worden opgenomen voor een verwachte ontvangst datum. 

Indien de bestelde artikel met de routine levering van Great Home wordt verzorgd geld er een gemiddelde levertijd van een week. Hiervoor worden geen bezorg  kosten in rekening gebracht. 

Bestelling ophalen

Dealer kan tijdens openingstijden zijn order ophalen. Hiervoor is het gewenst om de order vooraf door te geven om vertraging te voorkomen.

Routine leveringen

Great Home levert wekelijks orders in  vaste routes indien de dealer zich in de straal van de route bevind.

Betalingen

Facturen dienen te voldoen voor de op de factuur aangegeven vervaldatum mits anders afgesproken met Great Home B.V.

Herinnering

Eerste herinnering is 10 dagen na de vervaldatum. 

Tweede herinnering is 20 dagen na de vervaldatum.

Vervolgens volgt er een aanmaning, Dit is 30 dagen na de vervaldatum is tevens de laatste kans om de factuurbedrag zonder incassokosten af te letteren.

Blijft de factuur hierna nog onbetaald, dan schakelt Great Home B.V. de vordering over aan de externe incasso dienst dat onafhankelijk onderneemt.

Voor dergelijke kosten is Great Home B.V niet aansprakelijk. Klant van Great Home B.V. is zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. 

Bij facturen die per bank worden overgeboekt dienen de factuurnummers mee vermeld te worden in de omschrijving.

Facturne worden als PDF bestand per mail verstuurd vanuit invoice@greathome.nl.

DISCLAIMER

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

  • De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen geen acties te worden ondernomen op basis van deze informatie zonder voorafgaand deskundig advies.

  • Great Home aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid aan de zijde van Great Home.

  • Links naar websites van derden worden uitsluitend voor het gebruiksgemak aangeboden. Great Home aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

  • Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

  • Alle informatie die door de gebruiker aan Great Home wordt verstrekt, wordt beschouwd en behandeld als vertrouwelijke informatie. Great Home maakt de door de gebruiker verstrekte informatie niet bekend aan derden, behalve wanneer dit bij wet is vereist of door de gerechtelijke autoriteiten wordt verlangd.

  • Op deze voorwaarden, alsmede op enig geschil of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ons intellectueel eigendom wordt beschermd door het merkenrecht en het auteursrecht.

  • Great Home behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

.

PRIVACY BELEID

Great Home respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Great Home houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij op de website(s) van Great Home met persoonlijke informatie omgaan

KLIKGEDRAG

Op de website Great Home worden algemene bezoekersgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om meer specifieke informatie op de site te zetten.

ADRES- EN TELEFOONGEGEVENS

Telefoongegevens kunnen vrijblijvend worden ingevuld en zullen alleen worden gebruikt om te communiceren over een dienst die reeds is aangeschaft.

GEBRUIK VAN COOKIES

Great Home maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van sessiecookies. Dit is een klein, eenvoudig bestandje dat ofwel op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, ofwel in de sessie van uw browser. De sessiecookie bevat geen persoonsgegevens en wordt alleen gebruikt om de website Great Home voor u te kunnen gebruiken en helpt ons om verschillende bezoekers te kunnen onderscheiden.

Als u geen cookies wilt, kunt u deze blokkeren via de instellingen van uw browser. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de werking van onze site. Zie de website van de ontwikkelaar van uw browser voor meer informatie over het uitschakelen van cookies en de mogelijke gevolgen.

IP ADRESSEN

IP-adressen worden opgeslagen om statistieken samen te stellen over het surfgedrag van bezoekers op onze website. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om problemen op te sporen en op te lossen. In geval van mogelijk misbruik, Great Home heeft u het recht om dit te melden bij de betreffende Internet Service Provider.

WIJZIGINGEN

Great Home behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Great Home.

VRAGEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page